CAPITOLUL 3
Prevenirea conflictelor

5 thoughts on “Sesiune online GCB Capitolul 3”

 1. Pentru dezvoltarea abilitatii de ascultare activa, urmatorul exercitiu ar putea fi realizat atat cu elevii cat si cu parintii acestora.
  OBIECTIVE
  – înţelegerea cauzelor apariţiei conflictelor şi conştientizarea propriilor reacţii şi comportamente în soluţionarea conflictelor;
  – cunoaşterea şi aplicarea etapelor de negociere în vederea soluţionării conflictelor;
  – capacitatea de a preveni anumite tensiuni şi conflicte între copii aplicând reguli clare şi sancţiuni constructive
  Joc de rol. Etapele de negociere (1 oră)
  Povestiţi istoria celor două surori care nu pot împărţi o portocală şi cereţi părerea participanţilor.
  Primul joc de rol. Rugaţi participanţii să se gândească timp de 5 minute la două tipuri de situaţii de conflict din viaţa personală. Una din situaţii trebuie să implice doi adulţi în conflict (unul din ei va fi animatorul). A doua situaţie va implica în conflict doi copii, avându-l pe animator în calitate de mediator. Scenele de conflict, deznodămintele respective vor fi prezentate de participanţi. După fiecare scenă interpretată se organizează un debriefing. Comentaţi situaţiile prezentate şi modurile de soluţionare a conflictelor (30 min.).
  Notaţi pe flipchart şi explicaţi etapele de negociere înregistrate (15 min.).
  Al doilea joc de rol. Câte trei sau patru membri din fiecare grup aplică etapele de negociere în una din cele două situaţii, în timp ce o persoană este pe post de observator şi face notiţe. Feedback cu toţi participanţii. S-au produs anumite schimbări? În ce mod? De ce? Dacă dispuneţi de timp, faceţi schimb de roluri şi de situaţii (30 min.)

 2. Mioara Georgescu

  In subcapitolul 3.2. din capitolul 3 al prezentului curs, am aflat ca ascultarea activa este un instrument util in rezolvarea conflictelor. De aceea, consider ca este important sa incercam sa dezvoltam, in cadrul unui atelier cu parintii, competenta de ascultare activa.
  Obiective:
  Identificarea diferitelor modalitati de comunicare cu copiii
  Ameliorarea comunicarii cu copiii speciali, vulnerabili, aflati in dificultate, in situatii de risc, apartinand unor grupuri si categorii dezavantajate
  Dezvoltarea competentei de ascultare activă prin folosirea întregului corp, a ochilor, a minţii, a gurii şi a inimii
  In prima parte a activitatii, vom expune o prezentare ppt si vom purta discutii in grup cu parintii, astfel incat sa-i ajutam sa inteleaga ce trebuie sa faca si ce sa nu faca pentru a avea o buna comunicare si o ascultare activa eficienta.
  Sfaturi pentru o bună ascultare activa – ce sa faceti?
  I
  • Aşezaţi-vă faţă în faţă
  • Găsiţi un loc liniştit unde persoana să se simtă liberă să vorbească
  • Aplecaţi-vă înainte spre persoana respectivă
  • Încuviinţaţi din cap sau folosiţi expresii care să încurajeze persoana să spună mai multe sau prin care să-i arătaţi că înţelegeţi
  II
  • Păstraţi un contact vizual (nici prea mult, nici prea puţin)
  • Observaţi postura celeilalte persoane
  • Observaţi-i expresia feţei
  • Căutaţi, pe lângă ceea ce se spune, ceea ce nu se spune.
  • Găsiţi adevăratele sentimente din spatele poveştii şi al limbajului non verbal
  III
  • Ascultaţi cu atenţie şi încercaţi să vă amintiţi ce vi se spune
  • Reformulaţi ce s-a spus pentru a arăta că înţelegeţi
  • Cereţi precizări pentru a înţelege mai bine persoana
  • Faceţi comentarii adecvate, daţi sugestii sau răspunsuri încurajator
  IV
  • Acordaţi persoanei întreaga dumneavoastră atenţie (eliberaţi-vă mintea de orice alt gând)
  • Evitaţi întreruperile sau distracţiile
  • Arătaţi interes persoanei
  • Fiţi amabili şi respectuoşi
  • Concentraţi-vă asupra persoanei şi nu asupra propriilor probleme sau a ceea ce aţi vrea să spuneţi
  V
  • Fiţi răbdători, lăsaţi timp persoanei
  • Fiţi demni de încrederea celui care ştie să păstreze un secret
  • Să aveţi empatie, • Credeţi că există ceva bun în fiecare persoană
  • Fiţi toleranţi şi acceptaţi-l pe celălalt fără să-l judecaţi
  • Evitaţi să aveţi în minte zvonuri despre interlocutorul dumneavoastră care ar putea să vă influenţeze ascultarea
  • Aveţi curajul să suportaţi reacţii sau comportamente de respingere (pentru orice comportament există un motiv)
  Sfaturi pentru o bună ascultare activa – ce sa nu faceti?
  • Faceţi reproşuri, acuzaţi
  • Minimizaţi, subestimaţi ceea ce spune celălalt
  • Daţi sfaturi, soluţii (ascultaţi soluţiile celui care vorbeşte)
  • Povestiţi imediat propria poveste despre o experienţa asemănătoare
  • Minţiţi sau spuneţi adevărul pe jumătate
  • Promiteţi lucruri pe care nu puteţi să le garantaţi (veţi pierde încrederea celuilalt)
  • Impuneţi disciplină sau folosiţi o voce intimidantă
  • Interpretaţi ce se spune fără să clarificaţi înainte
  In a doua parte a atelierului cu parintii vom lucra in perechi; in cadrul fiecareia, va fi un parinte emitator si un parinte receptor; in unele perechi, receptorul va respecta regulile unei bune ascultari active, iar in altele nu va respecta aceste reguli; fiecare pereche va primi un biletel cu un subiect de discutie.
  In ultima parte a atelierului, atat emitatorii, cat si receptorii vor fi invitati sa expuna in fata intregului grup impresiile in urma exercitiului desfasurat.
  Concluzie:
  In general credem ca ascultăm cu urechile, dar ascultăm şi cu ochii, cu mintea, cu corpul şi cu inima. Toate calităţile unei bune ascultări active, îl vor ajuta pe cel care vorbeşte să-şi exprime adevăratele sentimente şi gânduri, şi asta e ceea ce construieşte o relaţie bună si conduce la evitarea sau rezolvarea unor eventuale conflicte.

 3. Viorica Ciurea

  Un exemplu de dezvoltare a abilității de rezolvare a coonflictelor o reprezintă următoarea activitate care poate fi realizată în acdrul unui atelier cu părinții dar poate fi realizată și în cadrul unei ore de consiliere și dezvoltare personală la clasă în cadrul temei Mangementului conflictului la clasă.
  Scopul activității:
  -cunoașterea modului de reacție și adoptarea unor strategii de soluționare a conflictelor conflictelor
  Obiective:
  – participanții la sfârșitul activității vor fi capabili să înțeleagă cauzele apariţiei conflictelor şi să conştientizeze propriile reacţii şi comportamente în soluţionarea conflictelor;
  – participanții la sfârșitul activității vor fi capabili să cunoască şi să aplice etapele de negociere în vederea soluţionării conflictelor;
  – capacitatea de a preveni anumite tensiuni şi conflicte între copii aplicând reguli clare şi sancţiuni constructive
  Jocurile și activitățile de rol sunt o modalitate excelentă de a învăța copilul tău să rezolve conflicte într-un mod pașnic și constructiv. Acestea îi oferă oportunitatea de a experimenta situații conflictuale într-un mod sigur și de a găsi soluții creative.
  Exerciţiu.
  Reacţii şi strategii în situaţii de conflict (20 min.)
  Plasaţi în mijlocul sălii un scaun sau un alt obiect ce ar reprezenta conflictul. Rugaţi participanţii să se gândească timp de un minut la conflictele cu care se confruntă. Apoi, pe rând, persoanele se poziţionează în funcţie cu conflictul în care sunt implicaţi (la o anumită distanţă, cu spatele, cu un picior pe scaun etc.).
  Fiecare participant explică poziţia aleasă. Descrieţi reacţiile posibile de evadare, de agresivitate sau indiferenţă. Definiţi strategiile de dominare, de colaborare, de evitare, de conciliere şi de compromis.
  Caracterizaţi succint comportamentele respective şi vorbiţi despre avantajele şi dezavantajele acestora. Poate fi considerat un comportament mai bun decât altul?

 4. Antonie Marilena-Georgiana

  T3_Dezvoltarea inteligenței emoționale
  Dezvoltarea abilităților de prevenire a conflictelor se poate face și prin dezvoltarea inteligenței emoționale.
  Primul model al inteligenței emoționale a fost propus de Salovey și Mayer, care au specificat faptul că există 4 dimensiuni distincte ale inteligenței emoționale care formează o ierarhie a abilităților emoționale:
  1. Perceperea emoțiilor
  2. Utilizarea emoțiilor cu scopul facilitării gândirii
  3. Înțelegerea emoțiilor
  4. Gestionarea emoțiilor.
  Obiective:
   Identificarea emoțiilor altor oameni, exprimarea propriilor emoții și nevoi în mod corect și adecvat
   Utilizarea stărilor emoționale cu scopul îmbunătățirii abilităților de rezolvare a problemelor și a creativității
   Înțelegerea relațiilor dintre diverse emoții, perceperea cauzelor și consecințelor emoțiilor, înțelegerea sentimentelor complexe și a stărilor contradictorii și înțelegerea tranzițiilor dintre emoții
   Gestionarea propriilor emoții și ale celorlalți.
  Metoda_Mișcarea de revoluție
  Descrierea activității:
  Durata: 30 minute
  Participanți: peste 10
  Materiale necesare: –
  Această metodă dezvoltă abilitățile de comunicare ale participanților și le permite să cunoască mai multe opțiuni/informații cu privire la subiecte diverse într-un timp scurt.
  1. Participanții sunt împărțiți în două grupuri. Un grup formează un cerc interior, celălalt un cerc exterior astfel încât fiecare persoană să stea față în față cu un alt participant.
  2. Se propune un subiect de discuție (de exemplu: Spuneți tot ceea ce vă amintiți din lecția trecută în legătură cu ”Dezvoltarea inteligenței emoționale”, enumerați consecințele emoțiilor trăite asupra ființelor umane, enumerați și explicați abilitățile emoționale, precizați strategiile de gestionare a emoțiilor, exemplificați tipurile de emoții.).
  3. Perechile discută subiectul pentru aproximativ 1 minut.
  4. Formatorul bate din palme și cercul exterior se rotește astfel încât fiecare persoană va avea în față un nou partener. Se anunță o nouă întrebare, subiect și noile perechi discută pentru aproximativ 1 minut.
  5. Rotația continuă până când participanții au ocazia să discute diverse subiecte cu un număr mare de persoane.
  6. Ultima pereche poate prezenta creativ, prin mimă sau joc de rol, un subiect de discuție, iar ceilalți ghicesc despre ce este vorba (mimează diverse stări pe care le poate trăi o persoană).
  Elevii sunt puși să se caracterizeze reciproc.
  Reflecție:
  Ce v-a adus nou această activitate?
  Ce ați descoperit despre voi? Dar despre ceilalți?

 5. Antonie Marilena-Georgiana

  T3_Prevenirea conflictelor
  Dezvoltarea abilităților de prevenire a conflictelor se poate face și prin dezvoltarea inteligenței emoționale.
  Primul model al inteligenței emoționale a fost propus de Salovey și Mayer, care au specificat faptul că există 4 dimensiuni distincte ale inteligenței emoționale care formează o ierarhie a abilităților emoționale:
  1. Perceperea emoțiilor
  2. Utilizarea emoțiilor cu scopul facilitării gândirii
  3. Înțelegerea emoțiilor
  4. Gestionarea emoțiilor.
  Obiective:
  – să identifice emoțiile altor oameni, să exprime propriile emoții și nevoi în mod corect și adecvat;
  – să utilizeze stările emoționale cu scopul îmbunătățirii abilităților de rezolvare a problemelor și a creativității;
  – să înțelegă relațiile dintre diverse emoții, să perceapă cauzele și consecințele emoțiilor, să înțelegă sentimentele complexe și stările contradictorii cât și să înțelegă tranzițiile dintre emoții;
  – să gestioneze propriile emoții și ale celorlalți.
  Metoda_Mișcarea de revoluție
  Descrierea activității:
  Durata: 30 minute
  Participanți: peste 10
  Materiale necesare: –
  Această metodă dezvoltă abilitățile de comunicare ale participanților și le permite să cunoască mai multe opțiuni/informații cu privire la subiecte diverse într-un timp scurt.
  1. Participanții sunt împărțiți în două grupuri. Un grup formează un cerc interior, celălalt un cerc exterior astfel încât fiecare persoană să stea față în față cu un alt participant.
  2. Se propune un subiect de discuție (de exemplu: Spuneți tot ceea ce vă amintiți din lecția trecută în legătură cu ”Dezvoltarea inteligenței emoționale”, enumerați consecințele emoțiilor trăite asupra ființelor umane, enumerați și explicați abilitățile emoționale, precizați strategiile de gestionare a emoțiilor, exemplificați tipurile de emoții.).
  3. Perechile discută subiectul pentru aproximativ 1 minut.
  4. Formatorul bate din palme și cercul exterior se rotește astfel încât fiecare persoană va avea în față un nou partener. Se anunță o nouă întrebare, subiect și noile perechi discută pentru aproximativ 1 minut.
  5. Rotația continuă până când participanții au ocazia să discute diverse subiecte cu un număr mare de persoane.
  6. Ultima pereche poate prezenta creativ, prin mimă sau joc de rol, un subiect de discuție, iar ceilalți ghicesc despre ce este vorba (mimează diverse stări pe care le poate trăi o persoană).
  Elevii sunt puși să se caracterizeze reciproc.
  Reflecție:
  Ce v-a adus nou această activitate?
  Ce ați descoperit despre voi? Dar despre ceilalți?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *