Asociația Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de Risc
livrează
cursul de formare

Gestionarea conflictelor și a bullying-ului prin metode creative

Programul de formare „Gestionarea conflictelor și a bullying-ului prin metode creative” este activitate integrantă a Proiectului „Let’s Grow Together”, număr proiect 2021-2-RO01-KA122-ADU-000041677, finanțat prin Programul Erasmus+, domeniul Educația Adulților. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2022 – august 2023 și are ca scop dezvoltarea abilităților de management al conflictelor și al comportamentelor de tip bullying prin metode creative și de cooperare în educația adulților.

Programul cuprinde 2 părți:

SESIUNEA ONLINE – 20 ore asincron (în ritm propriu) – sesiune OBLIGATORIE
SESIUNEA FIZICĂ – 3 ore (ianuarie 2023, la cerere pot fi organizate și alte sesiuni fizice) – sesiune OPȚIONALĂ

În cadrul programului de formare vor fi abordate aspecte privind natura și tipologia conflictului: surse, efecte, prevenire, aspecte generale privind bullyingul, direcții de intervenție în prevenirea conflictelor și a comportamentelor de tip bullying, stiluri de gestionare a conflictelor și a comportamentelor dificile și un ghid de activități și metode activ-participative de gestionare a conflictelor în educația adulților.

Participarea este gratuită. În urma înscrierii veți primi pe e-mail codul pentru accesarea sesiunii online. Vă rugăm să ne contactați pe e-mail după finalizarea sesiunii online în vederea obținerii certificatului de participare. Certificatul de participare va fi eliberat doar după finalizarea tuturor itemilor de evaluare. 

În urma participării la programul de formare, participanții pot derula Programul de gestionare a conflictelor adresat părinților și cadrelor didactice în unitățile școlare în care își desfășoară activitatea. Acest program cuprinde 2 activități: (1) Atelier de lucru pentru părinți (10 părinți) și (2) Atelier de lucru pentru cadre didactice (10 cadre didactice). Modele de activități pentru desfășrarea celor două ateliere se regăsesc pe pagina proiectului „Let’s Grow Together