Proiectele noastre

EI SUNT SUPER-EROI

Internațional

Proiectul „Let’s Grow Together”, număr proiect 2021-2-RO01-KA122-ADU-000041677, este finanțat prin Programul Erasmus+, domeniul Educația Adulților. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2022 – august 2023.

Online | Facebook

— Psihologia zi de zi

„Psihologia zi de zi” este un proiect destinat tuturor celor care doresc să afle mai multe despre implicația proceselor psihice în viața cotidiană și influența relațiilor existente între acestea în conturarea și dezvoltarea propriei personalități. 

CTF din județul Alba | Alba

— Special Youth Development Program

Special Youth Development Program are ca scop dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor și tinerilor din cadrul caselor de tip familial pentru îmbunătățirea calității vieții acestora și facilitarea integrării sociale. În cea de-a treia ediție a proiectului ne propunem să dezoltăm abilitățile de viață a 50 de copii și tineri în cadrul a 50 de ședințe de consiliere de grup prin tehnici de psihodramă. Psihodrama este o metodă psihoterapeutică în care participanții utilizează dramatizarea spontană și jocurile de rol pentru a investiga și obține o nouă perspectivă asupra vieții lor.

Unități de învățământ | Alba

„ABC pentru succes” este un proiect care are ca scop explorarea opțiunilor și resurselor personale ale elevilor din clasele terminale din județul Alba în vederea orientării educaționale și profesionale a acestora. În cadrul proiectului se vor desfășura ședințe de consiliere de grup pe teme ce privesc consilierea și orientarea în carieră.

Prima ediție a proiectului (2019) a avut ca grup țintă elevi care se află în situații de risc (părinți plecați în străinătate, părinți divorțați, părinți decedați, risc de abandon școlar, situație financiară precară).

Cea de-a doua ediție a proiectului (2021) are ca grup țintă cel puțin 800 de elevi din clasele a VIII-a și a XII-a din unitățile de învățământ din județul Alba.

Centre rezidențiale sau de zi | România

— Împarte zâmbete

„Împarte zâmbete” este un proiect destinat personalului din domeniul social (psihologi, asistenți sociali, educatori, psihopedagogi, ergoterapeuți etc.). Proiectul are ca scop formarea angajaților în vederea dezvoltării abilităților de gestionare a relațiilor cu beneficiarii.

CTF din județul Sibiu | Sibiu

— The value of values

Proiectul „The value of values” este un proiect destinat copiilor și tinerilor din centre de plasament și case de tip familial, care are ca scop combaterea comportamentelor de risc prin scoaterea în evidență a valorilor umane.