Proiectul „Mindful. Creative. Green.”, număr proiect 2022-2-RO01-KA122-ADU-000093676 este finanțat prin Programul Erasmus+, domeniul Educația Adulților și își propune:

1. Dezvoltarea abilităților de gestionare a emoțiilor, a 3 formatori din cadrul organizației, pe parcursul întregului proiect.

2. Dezvoltarea gândirii creative a 2 formatori din cadrul organizației, pe parcursul întregului proiect.

3. Dezvoltarea competențelor de adoptare a unor practici responsabile și durabile din punct de vedere al mediului a 6 formatori din cadrul organizației, pe parcursul întregului proiect.

5 formatori din cadrul asociației vor participa, pe parcursul anului 2023, la 2 cursuri de formare, iar 6 formatori la o activitate de Job Shadowing:

Job Shadowing
Dezvoltare durabilă în ONG-uri, Ankara, Turcia
Pregătire logistică, culturală și pedagogică
Curs structurat
Mastering Soft skills and Growing Emotional Intelligence using Mindfulness, Split, Croația
Pregătire logistică, culturală și pedagogică
Curs structurat
Boosting Creative Thinking and Problem Solving, Amsterdam, Olanda
Pregătire logistică, culturală și pedagogică

În urma celor 3 mobilități ne propunem:

  1. realizarea unei broșuri cu metode de dezvoltare a gândirii creative, adresată personalului care activează în domeniul educației adulților;
  2. realizarea și implementarea unui program de dezvoltare privind managementul emoțiilor prin metode creative, adresat educatorilor și formatorilor din organizații ce desfășoară activități în domeniul educației adulților;
  3. realizarea și implementarea unui plan de măsuri privind economisirea resurselor și adoptarea unor practici responsabile și durabile din punct de vedere al mediului, realizat la nivelul organizației;
  4. organizarea unei conferințe online, care va cuprinde o secțiune privind sustenabilitatea și consumul redus de resurse în organizațiile din domeniul educației adulților.